โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  ต้องการรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้      

 

 

ตำแหน่ง  อัตรา วุฒิการศึกษา
1.วิสัญญีแพทย์ทั้ง Full Time - Part Time  หลายอัตรา  
2.ช่างเขียนแบบโยธา หรือ สถาปัตยกรรม  1 อัตรา ปวช.,ปวส.
3.พนักงานเสริฟโภชนาการ  5 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
4.พนักงานการเงินนอก  5 อัตรา ปวส. ขึ้นไป
5.พนักงานบัญชี  1 อัตรา ปริญญาตรี
6.นักบัญชี  1 อัตรา ปริญญาตรี
7.พนักงานจัดซื้อ  1 อัตรา ม.6 ขึ้นไป
8.พนักงานช่างช่อมบำรุง  10 อัตรา ปวช.,ปวส.,ไฟฟ้า,ช่างกล,ช่างเชื่อม
9.พนักงานรักษาความปลอดภัย  5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
10.พนักงานยานยนต์  1 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
11.พนักงานทำความสะอาด  5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
12. โปรแกรมเมอร์  1 อัตรา ปริญญาตรี
13.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  4 อัตรา ปริญญาตรี


                  ส่งใบสมัครได้โดย

                              (1)   e-mail : info@mongkutwattana.co.th

                              (2)   สมัครทางไปรษณีย์โดยถ่ายเอกสาร / หรือพิมพ์ / หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ตามแบบฟอร์มใบสมัครงานข้างล่างนี้แล้วส่งทางไปรษณีย์ 

                                      ถึงแผนก บุคคล บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด   เลขที่  34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210    

                           Download แบบฟอร์มสมัครงาน             

                

   
 


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856