โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  ต้องการรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้      

 

 

ตำแหน่ง  อัตรา วุฒิการศึกษา
1. วิสัญญีแพทย์ทั้ง Full Time - Part Time  หลายอัตรา  
2. ศัลยแพทย์ Full Time - Part Time  หลายอัตรา  
3. ช่างเขียนแบบมีหน้าที่เขียนแบบ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแบบก่อสร้าง ทำแบบรายละเอียด  หลายอัตรา ปวช.,ปวส.
4. ช่างไฟฟ้า  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
5. ช่างแอร์  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
6. ช่างประปา  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ม.3 - ม.6 , ประสบการณ์ 2 - 3 ปี
7. ช่างกล  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
8. ช่างอิเลคโทนิค  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
9. เภสัชกร Full Time  3 อัตรา ปริญญาตรี
10. ผู้ช่วยเภสัชกร Full Time  3 อัตรา ม.6
11. พนักงานเสริฟโภชนาการ  5 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
12.แม่ครัว  3 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
13.พนักงานการเงินนอก  5 อัตรา ปวส. ขึ้นไป
14.พนักงานบัญชี  1 อัตรา ปริญญาตรี
15.นักบัญชี  1 อัตรา ปริญญาตรี
16.พนักงานจัดซื้อ  1 อัตรา ม.6 ขึ้นไป
17.พนักงานรักษาความปลอดภัย  5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
18.พนักงานยานยนต์  1 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
19.พนักงานทำความสะอาด  5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
20.โปรแกรมเมอร์  1 อัตรา ปริญญาตรี
21.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  4 อัตรา ปริญญาตรี


                  ส่งใบสมัครได้โดย

                              (1)   e-mail : info@mongkutwattana.co.th

                              (2)   สมัครทางไปรษณีย์โดยถ่ายเอกสาร / หรือพิมพ์ / หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ตามแบบฟอร์มใบสมัครงานข้างล่างนี้แล้วส่งทางไปรษณีย์ 

                                      ถึงแผนก บุคคล บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด   เลขที่  34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210    

                           Download แบบฟอร์มสมัครงาน             

                

   
 


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856