หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Package Gastric Balloon

" บอกลาความอ้วน ด้วยบอลลูนกระเพาะอาหาร "

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างรอรับเข้า รพ. ตามระบบ

โปรโมชั่นวันพ่อ

ตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสุภาพบุรุษ

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000