หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

วัคซีน Pfizer Bivalent

โปรแกรมตรวจสุขภาพ วางแผนครอบครัว

บริการเติมออกซิเจนทางการแพทย์ ในราคาประหยัด

"บริการเติม........พร้อมรับ"

COVID-19 RT-PCR test

COVID - 19 RT-PCR test 24 hours service

โปรแกรมตรวจสุขภาพสมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสอบใบขับขี่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับงานพี่เลี้ยง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาหาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพตรวจหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็ง สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000