หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

สิทธิพิเศษสำหรับคุณแม่ที่ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะวันนี้

แพ็คเกจการฉีดสเตอรอยด์เข้าโพรงกระดูกสันหลัง

ทางเลือกรักษาอาการปวดหลัง , เลี่ยงผ่าตัด

โปรโมชั่นต้อเนื้อ

แพ็ดเกจผ่าตัด

จำหน่ายถังออกซิเจนทางการแพทย์

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริการเติมออกซิเจนทางการแพทย์ ในราคาประหยัด

"บริการเติม........พร้อมรับ"

COVID-19 RT-PCR test

COVID - 19 RT-PCR test 24 hours service

โปรแกรมตรวจสุขภาพสมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพตรวจหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็ง สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000