คำแนะนำสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างรอรับเข้า รพ. ตามระบบ

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000