โปรแกรมตรวจสุขภาพ ปี 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566
 
โปรแกรม A-66 Smart
การตรวจรางกายทั่วไป
  1 .  ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2 .  การวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs) 
  3 .  การวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
  4 .  การวัดระดับการมองเห็น(Visual Acuity)
การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
  5 .  ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
การตรววจทางห้องปฎิบัติการ
  6 .  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
  7 .  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  8 .  ตรวจระดับกรดยูริคเก้าท์ (Uric acid)
  9 .  ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
  10 .  ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Trigiyceride)
  11 .  ตรวจไขมันชนิดดี (HDL)
  12 .  ตรวจไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
  13 .  ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  14 .  ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  15 .  ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
  16 .  ตรวจการทำงานของตับ (AST)
  17 .  ตรวจการทำงานของตับ (Alk .phosphatase)
  18 .  ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)
  19 .  ค่าบริการอื่น ๆ
ราคา 2,800 .-
 
โปรแกรม B-66  Extra
การตรวจรางกายทั่วไป
  1 .  ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2 .  การวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs) 
  3 .  การวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
  4 .  การวัดระดับการมองเห็น(Visual Aeuiry)
  5 .  การตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ (EyE Exam Screening)
  6 .  การตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
  7 .  ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
  8 .  อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)
  9 .  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
การตรววจทางห้องปฎิบัติการ
  10 .  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
  11 .  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  12 .  ตรวจระดับกรดยูริคเก้าท์ (Uric acid)
  13 .  ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
  14 .  ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Trigiyceride)
  15 .  ตรวจไขมันชนิดดี (HDL)
  16 .  ตรวจไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
  17 .  ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  18 .  ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  19 .  ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
  20 .  ตรวจการทำงานของตับ (AST)
  21 .  ตรวจการทำงานของตับ (Alk. phosphatase)
  22 .  ตรวจสภาพการทำงานของหลอดเลือด (ABI)
  23 .  ตรวจระดับวิตามินดี (VITAMIN D)
  24 .  ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)
  25 .  ตรวจอุจจาระ (Stool excam & Occult)
  26 .  ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH)
  27 .  ค่าบริการอื่น ๆ
ราคา 6,900 .-
 
โปรแกรม C-66  Premium
การตรวจรางกายทั่วไป
  1 .  ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2 .  การวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs) 
  3 .  การวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
  4 .  การวัดระดับการมองเห็น(Visual Aeuiry)
  5 .  การตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ (EyE Exam Screening)
  6 .  การตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
  7 .  ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
  8 .  อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)
  9 .  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  10 .  ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 1 ส่วน (Bone Densitometry)
การตรววจทางห้องปฎิบัติการ
  11 .  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
  12 .  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  13 .  ตรวจระดับกรดยูริคเก้าท์ (Uric acid)
  14 .  ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
  15 .  ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Trigiyceride)
  16 .  ตรวจไขมันชนิดดี (HDL)
  17 .  ตรวจไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
  18 .  ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  19 .  ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  20 .  ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
  21 .  ตรวจการทำงานของตับ (AST)
  22 .  ตรวจการทำงานของตับ (Alk phosphatase)
  23 .  ตรวจสภาพการทำงานของหลอดเลือด (ABI)
  24 .  ตรวจระดับวิตามินดี (VITAMIN D)
  25 .  ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)
  26 .  ตรวจอุจจาระ (Stool excam & Occult)
  27 .  ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH)
  28 .  ตราจหาสารแนวโน้มมะเร็งตับ (AFP)
  29 .  ตรวจหารสารแนวโน้มมะเร็งลำใส้ (CEA)
  30 .  ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (ชาย)
  31 .  ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquit Prep Pap Smear) (หญิง)
  32 .  ค่าบริการอื่น ๆ
ราคา หญิง 10,200 .-  ชาย 9,500 .-
 

 

ราการตรวจเพิ่มเติม (ราคาพิเศษ)
รายการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram and Breast Ultrasound)
ราคา 2,000 .-
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Density 1 Part)
ราคา1,200 .-
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
ราคา 1,200 .-
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
ราคา 1,200 .-
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
ราคา 2,300 .-
ทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress test)
ราคา 2,900. -
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
ราคา 2,900. -
ตรวจสมองโดยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain)
ราคา 6,800 .-
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
ราคา 220
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ab)
ราคา 250
ตรวจไวรัสตับอักเสบซี (Anti - HCV)
ราคา 500
ตรวจหาระดับ วิตามินดี (Vitamin D)
ราคา 700
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep pap + HPV DNA TEST)
ราคา 2000
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-574-5000
แผนก Check up ต่อ 1017
แผนก อายุรกรรม ต่อ 8113 , 8122
สุขภาพดี..........คุณเลือกได้

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000