หน้าแรก / ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ที่อยู่

34/40 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-5000-9 , 0-2574-5380-4 , 0-2982-4700-3 โทรสาร 0-2573-3418

โทร

0-2574-5000

แฟกซ์

0-2573-3418

อีเมล

info@mongkutwattana.co.th

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000