หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

สิทธิพิเศษ บัตร Medisave Card

"บัตรนี้ช่วยท่านได้" บัตรสะสมส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล "เป็น สมาชิกทั้งครอบครัวสิครับจะได้โอนยอดสะสมกันได้"

เดินทางมา รพ.มงกุฎวัฒนะด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู ลงสถานนีแจ้งวัฒนะ 14

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ปี 2566

สุขภาพดี.....คุณเลือกได้

เปิดบริการ ศูนย์ไตเทียม ขนาด 54 ยูนิต ปลายปี 2566

รับสมัครงาน แพทย์/พยาบาล และบุคลากรเฉพาะทางหลายอัตรา

โปรโมชั่นวัคซีนไข้เลือดออก

รับสมัครงานประจำ หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์

โปรโมชั่นวันพ่อ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง

อายุมากขึ้น ภูมิคุ้มกันลดลง สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน

โปรโมชั่นวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ประกาศโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000