หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

Walk in วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ เข็ม 4 เท่านั้น

ประกาศ สำหรับผู้จองวัคซีนโมเดอร์นา

Walk in วัคซีนซิโนฟาร์ม ในกลุ่มเด็กอายุ 6 ปี ขึ้นไป

สิทธิพิเศษ บัตร Medisave Card

"บัตรนี้ช่วยท่านได้" บัตรสะสมส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล "เป็น สมาชิกทั้งครอบครัวสิครับจะได้โอนยอดสะสมกันได้"

บริการเติมออกซิเจนทางการแพทย์ ในราคาประหยัด

"บริการเติม........พร้อมรับ"

ฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์

ฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 -17.00 น.

Fit To Fly บินปลอดภัยไร้กังวล ตรวจหาเชื้อโควิด -19 สำหรับผู้เดินทาง

ตรวจหาเชื้อโควิด -19 สำหรับผู้เดินทาง พร้อมใบรับรองแพทย์สำหรับผู้เดินทาง

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2565

สุขภาพดี....คุณเลือกได้

Waik in วัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ท่านสามารรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ณ อาคาร A

โปรแกรมตรวจสุขภาพวางแผนครอบครัว ประจำปี 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพวางแผนครอบครัว ประจำปี 2565

COVID-19 RT-PCR test

COVID - 19 RT-PCR test 24 hours service

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000