หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

รายนามแพทย์ทั้งหมด

พญ. สุธีรัตน์ สง่าไพบูลย์
อายุรกรรม

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 17.00 น.

นพ. พิสิฏฐ์ สัมมาทัต
อายุรกรรม

พุธ - ศุกร์

08.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

09.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

15.00 น. - 20.00 น.

พญ. ธันฐภัทร์ บุญมหิทธิสุทธิ์
อายุรกรรม

จันทร์ - ศุกร์(บัตรทอง)

08.00 น. -16.00 น.

พญ. ภัทราภรณ์ หาญพานิชเจริญ
อายุรกรรม

จันทร์

20.00 น. - 21.00 น.

จันทร์ (บัตรทอง)

13.00 น. - 16.00 น.

อังคาร - ศุกร์

20.00 น. - 23.00 น.

เสาร์

20.00 น. - 21.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 17.00 น.

พญ. จันทร์กะพ้อ กฤษณะพันร์
อายุรกรรม

จันทร์ - พุธ (บัตรทอง ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ณัชชา หาสุข
อายุรกรรม

จันทร์ - พุธ

13.00 น. - 15.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. ณิชา จิรวิภาพันธุ์
อายุรกรรม

จันทร์ - ศุกร์ (บัตรทอง)

08.00 น. -16.00 น.

พญ. มนภัค พฤกษพานิช
อายุรกรรม

พุธ - ศุกร์

13.00 น. -15.00 น.

อังคาร (บัตรทอง)

13.00 น. - 15.00 น.

ศุกร์ (ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. นงลักษณ์ ศักดิ์ศรี
อายุรกรรม

เสาร์

08.00 น. -12.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. -16.00 น.

พญ. กมลรัช เวียงบาล
อายุรกรรม

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ดวงพร หวังชัยเจริญกิจ
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - อังคาร

06.00 น. - 20.00 น.

พุธ - ศุกร์

06.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

08.00 น. - 20.00 น.

พญ. สุวดี ประนม
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์ (ประกันสังคม)

08.00 น. -16.00 น.

นพ. อนุสรณ์ นาทอง
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์ (ประกันสังคม)

08.00 น. -16.00 น.

พญ. พิมพ์กวี ทัศนวิภาส
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ศิวิรัศมิ์ คำอุดม
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์ (ประกันสังคม)

09.00 น .-17.00 น.

นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

อาทิตย์ (เฉพาะนัด)

09.30 น. - 11.00 น.

นพ. โสภณ สงวนวงษ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

เสาร์ (เฉพาะนัด)

09.30 น. - 11.00 น.

นพ. ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พุธ (เฉพาะนัด)

18.00 น.

นพ. สุรัตน์ ทองอยู่
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

จันทร์ , พฤหัสบดี (บัตรทอง,ประกันสังคม)

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. เกษม รัตนสุมาวงศ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

เสาร์ (เฉพาะนัด)

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ชัชวาล จตุปริสุทธ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

อังคาร

13.00 น. - 20.00 น.

พุธ

08.00 น. - 20.00 น.

พฤหัสบดี - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

นพ. เสกศักดิ์ มูลสาร
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พุธ

08.00 น. - 12.00 น.

นพ. สัชชนะ พุ่มพฤกษ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

จันทร์

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ศุกร์

16.00 น. - 20.00 น.

ธัญนพ โชติวนาวรรณ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

16.00 น. - 20.00 น.

นพ. ปริวรรธณ์ สีกาหลง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

จันทร์

08.00 น. -16.00 น.

อังคาร

08.00 น. - 20.00 น.

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

08.00 น. -12.00 น..

พุธ

13.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. - 20.00 น.

นพ. ณกรณ์ สิทธินามสุวรรณ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

จันทร์

09.00 น. - 16.00 น.

อังคาร

09.00 น. - 16.00 น.

พญ. ธีรานันท์ อังคณานาฎ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

อังคาร สัปดาห์ ที่ 1,3

16.00 น. - 20.00 น.

นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณ
โรคข้อ

จันทร์

14.00 น. - 16.00 น.

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

12.00 น. - 15.30 น.

พญ. อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล
โรคข้อ

จันทร์,อังคาร,ศุกร์

07.00 น. - 15.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี

07.00 น. -11.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง)

12.00 น. - 15.00 น.

พฤหัสบดี (ประกันสังคม)

15.00 น. - 18.00 น.

นพ. สามารถ นิธินันทน์
สมองและระบบประสาท

ศุกร์ (เฉพาะนัด)

15.00 น.

ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

16.00 น.

นพ. นิมิตต์ สุคนธมาน
สมองและระบบประสาท

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. กฤติกา ศิริธานันท์
สมองและระบบประสาท

พฤหัสบดี (บัตรทอง,ประกันสังคม)

17.00 น. - 20.00 น.

พญ. วนัสรินทร์ พรพชร
อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

17.00 น. - 20.00 น.

พญ. วิมลศรี รังสีเสนีย์พิทักษ์
อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

17.00 น. - 20.00 น.

พญ. ปัญจสุทธิ์ มีแก้ว
โรคโลหิตวิทยา

จันทร์ , อังคาร , พฤหัสบดี , ศุกร์ , อาทิตย์

09.00 น. - 15.00 น.

พุธ (บัตรทอง + ประกันสังคม )

09.00 น. - 12.00 น.

พญ. เบญจวรรณ นิมิตรมหาปัญญา
โรคไต

จันทร์ - พุธ

08.00 น. - 15.00 น.

พฤหัสบดี

08.00 น. - 12.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง)

13.00 น. - 17.00 น.

ศุกร์ (ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

ศุกร์

13.00 น. - 15.00 น.

พญ. สมศรี อัศวินพร
โรคไต

จันทร์ - พุธ

07.00 น. - 12.00 น.

อังคาร (ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พฤหัสบดี - ศุกร์

07.00 น. - 15.00 น.

พญ. พจนารถ สมประสงค์
โรคไต

จันทร์ - พฤหัสบดี

08.00 น. - 16.00 น.

จันทร์ (ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

อาทิตย์ (บัตรทอง)

13.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. สุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข
โรคไต

จันทร์

08.00 น. - 12.00 น.

จันทร์ (บัตรทอง)

13.00 น. - 16.00 น.

อังคาร - พฤหัสบดี

08.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. -12.00 น.

อาทิตย์ (ประกันสังคม)

13.00 น. -16.00 น.

นพ. พงศ์พล สุทธิรักษ์
โรคไต

อังคาร

09.00 น. - 15.00 น.

พุธ (ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ

13.00 น. - 15.00 น.

พฤหัสบดี

09.00 น. - 15.00 น.

ศุกร์

09.00 น. - 15.00 น.

เสาร์ (บัตรทอง)

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์
โรคไต

อาทิตย์(เฉพาะสัปดาห์ 1,3)

14.00 น. 16.00 น.

นพ. เหรียญตรา แน่นหนา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พุธ , ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ทองตรา แน่นหนา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

จันทร์

08.00 น. - 16.00 น.

อังคาร

13.00 น. - 16.00 น.

พฤหัสบดี

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ปิยะรัตน์ ลิมปวิทยากุล
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

จันทร์

16.00 น. - 19.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 17.00 น.

พญ. ประคองบุญ สังฆสุบรรณ์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

16.00 น. - 19.00 น.

นพ. กสานต์ สีตลารมณ์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

อาทิตย์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

นพ. พิศุทธิ์ กาฬปักษี
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พุธ

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. มนต์สันต์ สกฤษดิ์เวชวรกุล
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พฤหัสบดี (บัตรทอง , ประกันสังคม)

17.00 น. - 20.00 น.

เสาร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

พญ. รุจา วิจิตเวชไพศาล
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พฤหัสบดี

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. ฑิติวรรณ ประชานุกูล
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

จันทร์

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. พิมพ์ชนก ตุ้ยเติมวงศ์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ศุกร์

17.00 น. - 20.00 น.

นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์
โรคระบบทางเดินหายใจ

พุธ (เฉพาะนัดที่แพทย์ระบุ)

17.00 น.

นพ. เกรียงศักดิ์ อดิพรวณัช
โรคระบบทางเดินหายใจ

อาทิตย์

10.00 น. - 12.00 น.

อาทิตย์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. -17.00 น.

นพ. นัฐวุฒิ บุญทรงสันติกุล
โรคระบบทางเดินอาหาร

อังคาร - เสาร์

07.00 น. - 14.00 น.

พฤหัสบดี (ประกันสังคม)

12.00 น. - 15.00 น.

ศุกร์ (บัตรทอง)

13.00 น. - 15.00 น.

นพ. วชิระพงษ์ เอกไพบูลย์
โรคระบบทางเดินอาหาร

จันทร์

16.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

17.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. - 12.00 น.

อาทิตย์(ประกันสังคม)

12.00 น. - 16.00 น.

อาทิตย์ (บัตรทอง)

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. สุภัทศรี เศษฐสินธุ์
โรคระบบทางเดินอาหาร

จันทร์ , ศุกร์

17.30 น. - 19.00 น.

นพ. ทวีเกียรติ ดุจหนึ่งคณากร
โรคติดเชื้อ

จันทร์

17.00 น. - 19.30 น.

เสาร์

09.00 น. - 15.00 น.

พญ. ปฐมา สุทธา
โรคติดเชื้อ

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 (บัตรทอง)

13.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 (ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. ลัลธริดา เจริญพงษ์
โรคติดเชื้อ

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 2,4 บัตรทอง)

09.00 น. - 12.00 น.

พญ. วรรณรัตน์ พงศ์พิรุฬห์
โรคติดเชื้อ

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5 บัตรทอง)

13.00 น. - 16.00 น.

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 2,4 บัตรทอง)

12.00 น. - 16.00 น.

นพ. สาธร วชิราพรพฤฒ
ศัลยกรรม

จันทร์ , พุธ , ศุกร์

09.00 น. -16.00 น.

อังคาร , พฤหัสบดี

09.00 น. - 11.00 น.

นพ. สุรเชษฐ์ เหตานุรักษ์
ศัลยกรรม

จันทร์,พุธ,ศุกร์

10.00 น. -17.00 น.

นพ. สุวิทย์ อนันต์อิทธิ
ศัลยกรรม

ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. - 15.00 น.

เสาร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น. - 15.00 น.

นพ. อนุรักษ์ สุธาสันติรักษ์
ศัลยกรรม

จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น. -15.00 น.

อังคาร

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. วศิน เจียรพงศ์ปกรณ์
ศัลยกรรม

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร

13.00 น. - 16.00 น.

พุธ (บัตรทอง)

09.00 น. - 15.00 น.

พุธ

17.00 น. - 19.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง)

09.00 น. - 15.00 น.

นพ. ปิยพันธ์ ชีรานนท์
ศัลยกรรม

ศุกร์

17.00 น. - 19.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 17.00 น.

นพ. วรพงษ์ ศานติธรรม
ศัลยกรรม

อาทิตย์

17.00 น. - 20.00 น.

พญ. พิมพ์ชนก อวยพรรุ่งรัตน์
ศัลยกรรม

จันทร์ , พฤหัสบดี

17.00 น. - 19.00 น.

พฤหัสบดี

13.00 น. - 19.00 น.

จันทร์ - พุธ (บัตรทอง ประกันสังคม)

09.00 น. - 15.00 น.

นพ. สามารถ ทองจันทร์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ - ศุกร์

09.00 น. -16.00 น.

นพ. สุภัส จันทร์สุนทราพร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์

17.00 น. - 20.00 น.

เสาร์ ( สัปดาห์ ที่ 2,4,5 ของเดือน )

10.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

10.00 น. - 16.00 น.

นพ. ภานุพงศ์ ฉัตรอารียกุล
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เสาร์

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ธีระพล กรีพานิช
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อังคาร , ศุกร์

17.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ปานนภ พยัคฆพันธ์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พุธ

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. ณรงค์ศักดิ์ วงศ์โรจน์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์

18.00 น. - 20.00 น.

นพ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พฤหัสบดี

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. วรวรรธ ศรีนิลทา
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ , อังคาร

13.00 น. - 16.00 น.

อังคาร (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี

09.00 น. -12.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง , ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

อาทิตย์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. วีระพล ภควัฒนะ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์,ศุกร์

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี

13.00 น. - 16.00 น.

ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

เสาร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. อากร โรจนวิภาต
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อังคาร (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

เสาร์

09.00 น. - 11.00 น.

เสาร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ธีรวัฒน์ คุณาธินันท์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์,อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พุธ

13.00 น. - 16.00 น.

ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

อาทิตย์ (บัตรทอง, ประกันสังคม)

09.00 น. - 16.00 น.

ศุกร์

13.00 น. - 19.00 น.

นพ. ภูปเอกภ์ อิงคภาวัฎร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เสาร์

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. โตมร ธารพิชญประเสริฐ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์

10.00 น. - 12.00 น.

พญ. ศศิณภิส แจ่มถาวร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ , ศุกร์ (บัตรทอง ประกันสังคม)

08.00 น. -12.00 น.

ศุกร์

08.00 น. - 12.00 น.

พญ. พิมสิริ พึ่งสุข
ศัลยกรรมเด็ก

จันทร์ บัตรทอง ประกันสังคม (สัปดาห์ที่ 2,4)

17.00 น. - 19.00 น.

นพ. อนุรักษ์ กิตตินนุกูล
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

อังคาร,ศุกร์ (บัตรทอง)

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. นันทวัฒน์ ศิริธานันท์
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

อังคาร

17.00 น. - 20.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี (บัตรทอง)

17.00 น. -20.00 น.

นพ. ณัฐพงศ์ บิณษรี
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

จันทร์

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. รณฤทธิ์ สิงห์ปรุ
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

อาทิตย์

09.00 น. - 11.00 น.

นพ. ประเสริฐ โอภาสเมธีกุล
ศัลยกรรมตกแต่ง

อังคาร(นัดล่วงหน้า)

15.00 น.

นพ. อานนท์ ปิติเสรี
ศัลยกรรมตกแต่ง

พฤหัสบดี(นัดล่วงหน้า)

17.00 น.

นพ. ภัทรวิทย์ รักษ์กุล
ศัลยกรรมประสาทวิทยา

พฤหัสบดี(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

17.00 น.

นพ. ดิลก ต้นทองทิพย์
ศัลยกรรมประสาทวิทยา

จันทร์ (สัปดาห์ที่ 2,4)

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. ปรัชญา ธุโรปถัมภ์
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

ศุกร์

09.00 น. - 11.00 น.

นพ. สุกิจ วิทยศักดิ์พันธุ์
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

พุธ

09.00 น. - 11.00 น.

นพ. ทองสุข อัอดิเรกกุล
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

07.00 น. -15.00 น.

เสาร์

08.00 น. - 11.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. - 19.00 น.

นพ. ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร
กุมารเวชกรรม

อังคาร (บัตรทอง)

16.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

12.00 น. - 19.00 น.

นพ. วิฑูรย์ อังอธิภัทร
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

09.00 น . - 15.00 น.

อาทิตย์

10.00 น. - 14.00 น.

พญ. สุดา เย็นบำรุง
กุมารเวชกรรม

จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี

10.00 น. -14.00 น.

อังคาร,ศุกร์

10.00 น. -14.00 น.

เสาร์

10.00 น. -14.00 น.

พญ. กุลธิดา มหพันธ์
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

แพทย์หน่วยประจำทารกแรกเกิด

พญ. อุษณีย์ อมรสิน
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

แพทย์หน่วยประจำทารกแรกเกิด

พญ. ปนัดดา วงศ์ประทุม
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

แพทย์หน่วยประจำทารกแรกเกิด

พญ. ฉัตรสุดา มงคลธนทรรศ
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

แพทย์ประจำหน่วยทารกแรกเกิด

นพ. สุรัตน์ สิรินนทนาการ
กุมารเวชกรรม

เสาร์

13.00 น. - 17.00 น.

พญ. เพ็ชรรินทร์ บุญเกษมสันติ
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. -16.00 น.

เสาร์ เว้นเ เสาร์

09.00 น. - 12.00 น.

วิโรจน์ อารีย์กุล
จิตวิทยาวัยรุ่น

จันทร์,พุธ

18.00 น. - 20.00 น.

นพ. ทยาธร สุดสวนสี
โรคระบบทางเดินหายใจ

อังคาร (บัตรทอง สัปดาห์ที่ 1,3,5)

17.00 น. - 20.30 น.

พฤหัสบดี

17.00 น. - 19.30 น.

อาทิตย์

09.30 น. - 12.30 น.

น.พ. ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร
โรคติดเชื้อ

เสาร์

12.00 น. -19.00 น.

พญ. ลลิตา หงษ์หิรัญเรือง
โรคหัวใจ

ศุกร์

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. ปรีดา วาณิชชยเศรษฐกุล
โรคเลือด

เสาร์ที่ 2 ของเดือน ( เฉพาะนัด )

13.00 น. - 14.00 น.

พญ. กุสุมาวดี คำเกลี้ยง
พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

อาทิตย์ (กรุณานัดล่วงหน้า)

16.00 น. - 19.00 น.

พญ. มนสิชา สิงหวีระสมร
ระบบประสาทเด็ก

อาทิตย์

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. อานนท์ เรืองอุตมานันท์
สูติ - นรีเวชกรรม

อังคาร

09.00 น. - 15.00 น.

พุธ

09.00 น. - 12.00 น.

พฤหัสบดี

09.00 น. - 15.00 น.

เสาร์ (เฉพาะนัด)

09.00 น. - 11.00 น.

นพ. สุพจน์ พลานุสิตเทพา
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. พรธิภา ภักดีศิริวงษ์
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์

08.00 น. - 16.00 น.

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

นพ. วิศิษฎ์ จิรารัตน์วัฒนา
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

08.00 น. -12.00 น.

พุธ

08.00 น. - 16.00 น.

พฤหัสบดี , ศุกร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

นพ. อดิศร สุริต
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

12.00 น. - 16.00 น.

อังคาร

08.00 น. -16.00 น.

พุธ , ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. -16.00 น.

พญ. คัทลียา สุวรรณธนานนท์
สูติ - นรีเวชกรรม

เสาร์-อาทิตย์ (เฉพาะนัด)

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. นพดล ชูเกียรติ
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

อังคาร , พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. - 16.00 น.

นพ. สุรพันธ์ สัจจปาละ
สูติ - นรีเวชกรรม

พฤหัสบดี

17.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
สูติ - นรีเวชกรรม

เสาร์ (เฉพาะนัด)

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. สักกพันธ์ เลาหสุรโยธิน
สูติ - นรีเวชกรรม

อาทิตย์ เว้น อาทิตย์

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. ศศิชา รัตนเมธาชาติ
สูติ - นรีเวชกรรม

เสาร์ เฉพาะนัด (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)

09.00 น. - 12.00 น.

พญ. อรธิชา สุพัฒนาภรณ์
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม )

16.00 น. -19.00 น.

เสาร์

08.00 น. -13.00 น.

นพ. สมโภชน์ จิตรเกษมสุข
รังสีแพทย์

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ป.นพรัตน์ เทศพิทักษ์
รังสีแพทย์

จันทร์ - ศุกร์

13.00 น. - 20.00 น.

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,2,3,4)

13.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2,4)

13.00 น. - 20.00 น.

พญ. มนทิรา แก้วกังสดาล
รังสีแพทย์

จันทร์ - พฤหัสบดี

08.00 น. - 16.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2,4)

09.00 น. - 17.00 น.

พญ. กฤตยา บุญอำไพไชยกุล
รังสีแพทย์

จันทร์ - พุธ

07.00 น. - 15.00 น.

พฤหัสบดี - ศุกร์

10.00 น. - 18.00 น.

พญ. นทีญาณ์ คูหิรัญ
รังสีแพทย์

อังคาร,พุธ,ศุกร์

14.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1)

08.00 น. - 20.00 น.

นพ. วิเชียร เผ่าสุขถาวร
รังสีแพทย์

พฤหัสบดี - เสาร์

07.00 น. - 15.00 น.

พญ. อรนิช งามพาณิชย์
รังสีแพทย์

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 3)

08.00 น. -16.00 น.

พญ. รัฎฐภรณ์ มนตรีเศรษฐ์
รังสีแพทย์

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1)

12.00 น. - 20.00 น.

พญ. พลอย วิเศษสาธร
รังสีแพทย์

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1)

08.00 น. - 16.00 น.

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 3)

12.00 น. - 20.00 น.

นพ. ปฎิพล มีวิทยาภรณ์
รังสีแพทย์

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2.4)

12.00 น. - 20.00 น.

นพ. ปรเมษฐ์ สีวลีพันธ์
รังสีแพทย์

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 3)

12.00 น. - 20.00 น.

นพ. ศักดา เดชมณี
รังสีแพทย์

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 3)

08.00 น. -20.00 น.

พญ. กิตติกา เจียมจิต
รังสีแพทย์

อาทิตย์

07.00 น. - 15.00 น.

พญ. อิสริยะ สุขน้อย
รังสีแพทย์

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1.3)

12.00 น. - 20.00 น.

พญ. ศศิมา ภู่ชอุ่ม
จักษุแพทย์

จันทร์ - ศุกร์

09.30 น. -17.00 น.

พญ. วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์
จักษุแพทย์

จันทร์ (สัปดาห์ที่ 2)

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. วัลลภ เอี่ยมสมบุญ
จักษุแพทย์

พฤหัสบดี

17.30 น. - 20.00 น.

นพ. ธนิต วงศ์วิบูลย์สิน
จักษุแพทย์

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

16.00 น. - 19.00 น.

ศุกร์

17.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 12.00 น.

พญ. วรัฏฐา สุภาวุฒิกุล
จักษุแพทย์

เสาร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

เสาร์

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. ประภัสสร อองพลาการ
จักษุแพทย์

อาทิตย์

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ธาดา ธัญยปาลิต
จักษุแพทย์

เสาร์ , อาทิตย์

09.30 น. - 12.00 น.

พญ. สุวิชชา ต.ศรีวงษ์
ผิวหนัง

จันทร์ - พฤหัสบดี

10.00 น. - 17.00 น.

ศุกร์

10.00 น. - 12.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์

09.00 น. -12.00 น.

พญ. วิไล โชติจิรพรรณ
หู คอ จมูก

จันทร์ - ศุกร์

09.00 น. - 15.00 น.

นพ. เอกชัย ชโนเมธาภรณ์
หู คอ จมูก

จันทร์

09.00 น. -13.00 น.

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. - 19.00 น.

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น . - 19.00 น.

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. -16.00 น.

พุธ

16.00 น. - 19.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 19.00 น.

พฤหัสบดี

16.00 น. - 19.00 น.

พญ. กนิษฐา โชคสวัสดิ์
หู คอ จมูก

จันทร์

16.00 น. - 20.00 น.

นพ. ไพรัช มีลาภ
หู คอ จมูก

จันทร์ - อังคาร

17.00 น. - 20.00 น.

พฤหัสบดี

17.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

09.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 20.00 น.

พญ. ภาวิณี โชติกกำธร
หู คอ จมูก

อังคาร

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. นิยะดา บูรณวณิช
หู คอ จมูก

อังคาร - พฤหัสบดี

09.00 น. - 15.00 น.

พญ. ญาณิตา รัชนิวัต
หู คอ จมูก

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

16.00 น. - 20.00 น.

พญ .จารุวรรณ ตริยะวรางพันธ์
หู คอ จมูก

ศุกร์ - เสาร์ (บัตรทองประกันสังคม)

13.00 น. -19.00 น.

พญ. จุฑามาศ ม่วงทอง
หู คอ จมูก

เสาร์

17.00 น. - 19.00 น.

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2.4)

09.30 น. - 11.30 น.

พญ. บุญญาภา เจนวิริยะกุล
หู คอ จมูก

ศุกร์ - เสาร์

09.00 น. - 13.00 น.

นพ. กรีฑา ม่วงทอง
หู คอ จมูก

อาทิตย์ 1,3,5

09.30 น. - 12.00 น.

พญ. ธัญญาวรรณ ประเสริฐกิจพันธุ์
หู คอ จมูก

อาทิตย์

09.00 น. - 18.00 น.

นพ. ฐิติกร สุวรรณแสง
จิตเวช

จันทร์ (กรุณานัดล่วงหน้า)

17.00 น. - 20.00 น.

พญ. หยก วิญญาณ
จิตเวช

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. อำไพขนิษฐ สมานวงศ์ไทย
จิตเวช

อังคาร (สัปดาห์ ที่ 1,3,5 ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

อังคาร (สัปดาห์ ที่ 2,4 บัตรทอง )

08.00 น. - 12.00 น.

เสาร์ (สัปดาห์ ที่ 1,3,5 ประกันสังคม)

09.00 น. -16.00 น.

เสาร์ (สัปดาห์ ที่ 2,4 บัตรทอง)

09.00 น. -16.00 น.

นพ. นิรันดร์ วิเชียรทอง
จิตเวช

อาทิตย์ (สัปดาห์ ที่ 1,3,5 ประกันสังคม )

13.00 น. -18.00 น.

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2,4 บัตรทอง)

13.00 น. - 18.00 น.

พญ. สมกมล ดลบันดาลโชค
นิติเวช

เสาร์ เว้น เสาร์

09.00 น. - 11.00 น.

พญ. ศศินภิส แจ่มถาวร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

จันทร์,ศุกร์

09.00 น. -12.00 น.

ทพญ. สมสวัสดิ์ ลือพัฒนสุข
ทันตกรรม

จันทร์,ศุกร์

10.00 น. - 17.00 น.

พุธ

10.00 น. - 20.00 น.

ทพญ. ชื่นชม ศิลารัตน์
ทันตกรรม

จันทร์ , ศุกร์

09.00 น. - 20.00 น.

อังคาร , พุธ

09.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. ฉัตรชญาธ์ พึ่งผูก
ทันตกรรม

จันทร์

09.00 น. - 15.00 น.

เสาร์

15.00 น. - 20.00 น.

ทพ. พงศ์ธร จงธนากร
ทันตกรรม

อังคาร

12.00 น. - 17.00 น.

ทพ. สุเมธ เจียมศรีมงคล
ทันตกรรม

อังคาร

13.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. บรรเจิดลักษ์ วิศิษฎ์สรอรรภ
ทันตกรรม

พุธ

09.00 น. - 12.00 น.

ทพญ. ปนิดา ภาวิไล
ทันตกรรม

อังคาร (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4)

17.00 น. - 20.00 น.

ทพญ. จิตรลดา บำรุงกิจเจริญ
ทันตกรรม

พฤหัสบดี

16.00 น. - 20.00 น.

ทพญ. สุนิศา ชีรานนท์
ทันตกรรม

พุธ

16.00 น. - 20.00 น.

ทพ. ถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์
ทันตกรรม

จันทร์ , พฤหัสบดี

10.00 น. - 15.00 น.

เสาร์

13.00 น. - 20.00 น.

ทพญ. พรทิพย์ ศริรัตนกุล
ทันตกรรม

เสาร์,อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. ภัทราวดี ภัทรากร
ทันตกรรม

เสาร์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ
ทันตกรรม

เสาร์,อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. วันทนีย์ อุ่นจันทร์
ทันตกรรม

เสาร์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพ. กิตติ วิศิษฏ์สรอรรถ
ทันตกรรม

พุธ

09.00 น. - 12.00 น.

พฤหัสบดี

09.00 น. - 17.00 น.

ทพญ. ณวรรณวดี แก้วผลึก
ทันตกรรม

พุธ สัปดาห์ที่ 2,4

15.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. อัญญารัตน์ ศรีหานนท์
ทันตกรรม

พุธ - ศุกร์

16.00 น. - 20.00 น.

เสาร์ , อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. อุมาพร วิมลกิตติพงศ์
ทันตกรรม

พุธ

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. เมธิศา จิตร์ไทย
ทันตกรรม

อาทิตย์

16.00 น. -20.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000