หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

บริการทางการแพทย์ถึงที่บ้าน รพ.มงกุฎวัฒนะ

ฉีดวัคซีน เจาะเลือด ทำแผล ใส่สายยางให้อาหาร

ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5)

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสอบใบขับขี่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาหาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับงานพี่เลี้ยง

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

"" เพื่อคุณภาพครรภ์ ...ที่ดีกว่า "

บริการจัดทำอาหารทางสายยาง

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล/พนง. ช่วยการพยาบาล

ของขวัญเพื่อสุขภาพมอบชุดอาหารเสริมแด่คนที่เรารัก

เปิดบริการ ศูนย์ไตเทียม ขนาด 54 ยูนิต ปลายปี 2566

รับสมัครงาน แพทย์/พยาบาล และบุคลากรเฉพาะทางหลายอัตรา

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000