สิทธิพิเศษ บัตร Medisave Card

สิทธิพิเศษของผู้ถือบัตร Midisave card " บัตรนี้ช่วยท่านได้ " บัตรสะสมส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล(การเจ็บป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล)"มักเกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย และเป็นกรณีการใช้จ่ายเงินจำนวนมาก ปัญหาดังกล่าวทุเลาลงได้ ถ้าดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท   และมีการเตรียมการที่ดี

ค่าสมัคร 50 บาทตลอดชีพ

สมัคร/สอบถาม แผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทร (02)574-5000 ต่อ 8111 ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.


1. สะสมส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องการนอนโรงพยาบาล
ทุก 5% ของค่ารักษาพยาบาลที่สมาชิกใช้จ่ายกับรพ.มงกุฎวัฒนะ ด้วยเงินสด - บัตรเครดิต สิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลของบริษัทหรือกรมธรรม์ ตามบริษัทประกันคู่สัญญา จะสะสมเป็นส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เมื่อสามชิกต้องนอนรักษษตัวในโรงพยาบาล

2. สามารถโอนส่วนลดค่ารักษาพยาบาลภายในกลุ่มสมาชิกครอบครัว
กลุ่มสมาชิกครอบครัวสามารถโอนส่วนลด ฯ ที่แต่ละคนสะสมได้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มเดียวกันที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มส่วนลดได้

3. สะสมคะแนนสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
ทุก 1% ของค่ารักษาพยาบาลที่สมาชิกได้จ่ายกับ รพ. มงกุฎวัฒนะ ด้วยเงินสด- บัตรเครดิตสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของบริษัทหรือกรมธรรม์ ตามบริษัทประกันคู่สัญญา จะสะสมเป็นคะแนนสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่สมาชิก เมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

วันที่ 1 ของการรักษาตัวในโรงพยาบาล

คะแนน สิทธิเพิ่มเติม
100 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
500 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
1000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %
2000 ยกเว้นค่าห้องพัก
4000 ยกเว้นค่าห้องพัก
8000 ยกเว้นค่าห้องพัก

 

วันที่ 2 ของการรักษาตัวในโรงพยาบาล

คะแนน สิทธิเพิ่มเติม
100 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
500 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
1000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %
2000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %
4000 ยกเว้นค่าห้องพัก
8000 ยกเว้นค่าห้องพัก

 

วันที่ 3 ของการรักษาตัวในโรงพยาบาล

คะแนน สิทธิเพิ่มเติม
100 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
500 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
1000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %
2000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %
4000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %
8000 ยกเว้นค่าห้องพัก

 

วันที่ 4 ของการรักษาตัวในโรงพยาบาล

คะแนน สิทธิเพิ่มเติม
100 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
500 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
1000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %
2000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %
4000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %
8000 ยกเว้นค่าห้องพัก

 

วันที่ 5 ของการรักษาตัวในโรงพยาบาล

คะแนน สิทธิเพิ่มเติม
100 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
500 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
1000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
2000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
4000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
8000 ยกเว้นค่าห้องพัก

 

วันที่ 6 ของการรักษาตัวในโรงพยาบาล

คะแนน สิทธิเพิ่มเติม
100 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
500 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
1000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
2000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
4000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
8000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %

 

วันที่ 7 ของการรักษาตัวในโรงพยาบาล

คะแนน สิทธิเพิ่มเติม
100 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
500 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
1000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
2000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
4000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %
8000 ลด*ค่าห้องพัก 50 %

 

วันที่ 8 เป็นต้นไปของการรักษาตัวในโรงพยาบาล

คะแนน สิทธิเพิ่มเติม
100 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
500 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
1000 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
2000 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
4000 ลด*ค่าห้องพัก 10 %
8000 ลด*ค่าห้องพัก 20 %

 

เครดิตผ่อนค่ารักษาพยาบาล (ไม่ต้องเสียดอกเบี่้ย)

คะแนน ระยะเวลาการผ่อนชำระ
100 2 เดือน
500 4 เดือน
1000 6 เดือน
2000 8 เดือน
4000 10 เดือน
8000 12 เดือน

หมายเหตุ : ค่าห้องพักในที่นี้ หมายถึง ค่าห้องพักเตียงเดี่ยวมาตราฐาน

4. รับสิทธิประโยชน์เมื่อซื้อสินค้า หรือ รับประทานอาหารภายใน รพ.มงกุฎวัฒนะ
สมาชิกจะได้แต้มสะสม 5% ของค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

ตัวอย่างข้อ 1   
นับแต่นาย ก.เป็นสมาชิกบัตรสะสมส่วนลดฯ

นาย ก.ใช้บริการกับ รพ. มงกุฎวัฒนะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,440.-
5% ของ 123,440 บาท คิดเป็นส่วนลดสะสมเป็นเงิน      6,172.-
สมมุติให้นาย ก.ป่วยด้วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี รักษาตัวใน รพ.ทั้งสิ้น เป็นค่าใช้จ่าย    30,734.-
ดังนั้น นาย ก.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังหักส่วนลดแล้วเป็นเงิน (30,734 - 6,172)  24,562.-

ตัวอย่างข้อ 2
นาย ก.เป็นสมาชิกประเภทกลุ่มครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย ภริยา และบุตรอีก 3 คน

สมมุติให้ภริยา คือนาง ข. มีส่วนลด ฯ ที่สะสมได้ทั้งสิ้น  1,327.-
สมมุติให้บุตรคนที่ 1 คือนางสาว ค. มีส่วนลด ฯ ที่สะสมได้ทั้งสิ้น   1,534.-
สมมุติให้บุตรคนที่ 2 คือนาง ง. มีส่วนลด ฯ ที่สะสมได้ทั้งสิ้น    2,591.-
สมมุติให้บุตรคนที่ 3 คือนาย จ. มีส่วนลด ฯ ที่สะสมได้ทั้งสิ้น    4,129.-
ทั้งภริยาและบุตรสามารถโอนส่วนลด ฯ ของแต่ละคนให้นาย ก.รวมเป็นเงิน  9,581 บาท
 ( 1,327 + 1,534 + 2,591 + 4,129 )
9,581.-
เมื่อนำส่วนลดฯ 9,581 บาท ที่นาย ก.รับโอนจากภริยาและบุตรไปหักยอดคงเหลือตามตัวอย่างที่ 1 แล้วดังนั้นนาย ก.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพียง (24,562 - 9,581) 14,984.-

ตัวอย่างข้อ 3

เนื่องจากนาย ก.ใช้บริการกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  123,440 .-
1% ของ 123,440 บาท คิดเป็นคะแนนสิทธิพิเศษเพิ่มเติม    1,234 .-
คะแนนสิทธิพิเศษที่สะสมได้เกิน 1,000 คะแนน ทำให้ นาย ก. ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม อีกดังนี้
1.ส่วนลดค่าห้องพัก 50% 4 วันแรก ของการรักษาตัวใน รพ.
2.ส่วนลดค่าห้องพัก 20% วันที่ 5 -7 ของการรักษาตัวใน รพ.
3.ส่วนลดค่าห้องพัก 10% วันที่ 8 เป็นต้นไป ของการรักษาตัวใน รพ.
4.เครดิตผ่อนค่ารักษาพยาบาลนาน 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
 
สมมุติให้ นายก.รักษาตัวใน รพ. 8 วัน มีค่าห้องพักเตียงเดี่ยวมาตราฐาน ณ ปัจจุบัน 1,800.-
1. ส่วนลดค่าห้องพัก 50% 4 วันแรก ของการรักษาตัวใน รพ.            (50 % x 4 วัน x 1,800 บาทต่อวัน) 3,600.-
2. ส่วนลดค่าห้องพัก 20% วันที่ 5 -7 ของการรักษาตัวใน รพ.          (20% x 3 วัน x 1,800 บาทต่อวัน   1,080.-
3. ส่วนลดค่าห้องพัก 10% วันที่ 8 เป็นต้อไป ของการรักษาตัวใน รพ.    (10 % x 1 วัน x 1,800 บาทต่อวัน )      180.- 
ดังนั้น นายก.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในการรักษาครั้งนี้เพียง  (14,981 - 4,850)          10,121.-

ตัวอย่างข้อ 4
นาย ก.ได้ซื้อสินค้า หรือรับประทานอาหารภายใน รพ. มงกุฏวัฒนะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท 5% ของค่าใช้จ่ายสะสมไว้ 100 บาท
ดังนั้น นาย ก. จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในการักษาครั้งนี้เพียง (10,121-100) 10,021 บาท
และนาย ก.สามารถผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาลได้นานถึง 6 เดือน ๆ ละ (10,021 + 6 )  1,670 บาท/เดือน

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000