หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

ศูนย์ทันตกรรม

บริการด้านทันตกรรม ทั้งการป้องกัน การักษาฟันในช่องปากโดยมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
ห้องตรวจทันตกรรม 7 ห้อง ห้อง เอ็กซเรย์ 1 ห้อง และเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ปลอดเชื้อได้มาตราฐาน
เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 20.00 น. วันอาทิตย์ 9.00. - 16.00 น. และ เวลา 16.00 - 20.00 น. เปิดรับบริการ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

งานบริการ
- ตรวจฟันและช่องปาก
- การทำความสะอาดฟัน
- ขูดหินปูนและขัดฟันอุดฟัน
- ฟอกสีฟัน
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก
- การเคลือบหลุมร่องฟัน
- การเคลือบฟันด้วย ฟูลออไรด์
- ทันตกรรมจัดฟัน
- การรักษารากฟัน
- กาฝังรากฟันเทียม
- ศัลยกรรมช่องปาก
- ถอนฟันปกติ
- ถอน/ผ่าฟันคุด
- ตัดติ่งเนื้อ
- เจาะหนอง
- ทันกรรมรากฟันเทียม
- การทำฟันปลอม
- ฟันปลอมทั้งปาก
- ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
- การทำสะพานฟันและการครอบฟัน

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000