หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • ประสาทวิทยา

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • โรคมะเร็ง

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมทรวงอก

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

ศัลยกรรม

นพ. สาธร วชิราพรพฤฒ
ศัลยกรรม

จันทร์ - ศุกร์

09.00 น. -16.00 น.

นพ. สุรเชษฐ์ เหตานุรักษ์
ศัลยกรรม

จันทร์,พุธ,ศุกร์

10.00 น. -16.00 น.

นพ. สุวิทย์ อนันต์อิทธิ
ศัลยกรรม

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

17.00 น. - 20.00 น.

ศุกร์,เสาร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. - 20.00 น.

นพ. อนุรักษ์ สุธาสันติรักษ์
ศัลยกรรม

อังคาร,พฤหัสบดี (บัตรทอง,ประกันสังคม)

10.00 น. -15.00 น.

พญ. นวพรรณ แตงสกุล
ศัลยกรรม

พฤหัสบดี

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. ปิยพันธ์ ชีรานนท์
ศัลยกรรม

ศุกร์

17.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 17.00 น.

พุธ

17.00 น. -20.00 น.

นพ. ภูษิต เฟืองฟู
ศัลยกรรม

จันทร์

17.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

10.00 น. - 16.00 น.

นพ. วรพงษ์ ศานติธรรม
ศัลยกรรม

อาทิตย์

18.00 น. - 20.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000