หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • ประสาทวิทยา

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • โรคมะเร็ง

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมทรวงอก

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

รังสีแพทย์

นพ. สมโภชน์ จิตรเกษมสุข
รังสีแพทย์

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ป.นพรัตน์ เทศพิทักษ์
รังสีแพทย์

จันทร์ - ศุกร์

12.00 น. - 20.00 น.

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,2,3,4)

12.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2,4)

12.00 น. - 20.00 น.

พญ. มนทิรา แก้วกังสดาล
รังสีแพทย์

จันทร์ , พฤหัสบดี

12.00 น. - 20.00 น.

อังคาร , พุธ ,อาทิตย์

09.00 น. - 17.00 น.

นพ. วิเชียร เผ่าสุขถาวร
รังสีแพทย์

พฤหัสบดี , ศุกร์

07.00 น. - 15.00 น.

เสาร์

07.00 น. - 15.00 น.

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1)

07.00 น. - 15.00 น.

พญ. นทีญาณ์ คูหิรัญ
รังสีแพทย์

อังคาร,พุธ,ศุกร์

14.00 น. - 20.00 น.

พญ. กิตติกา เจียมจิตร
รังสีแพทย์

อาทิตย์

07.00 น. - 15.00 น.

พญ. ป.นพรัตน์ เทศพิทักษ์
รังสีแพทย์

จันทร์ - อาทิตย์ (Telenet)

20.00 น. -24.00 น.

นพ. มาศอุมา เตชเจริญพานิช
รังสีแพทย์

จันทร์ - ศุกร์ (Telenet)

24.00 น. - 07.00 น.

พญ. กฤตยา บุญอำไพไชยกุล
รังสีแพทย์

จันทร์ - ศุกร์

07.00 น. - 16.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000