หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • ประสาทวิทยา

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • โรคมะเร็ง

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมทรวงอก

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ. สามารถ ทองจันทร์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ - ศุกร์

09.00 น. -16.00 น.

นพ. สุภัส จันทร์สุนทราพร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ (อาทิตย์ที่ 1,3 ของเดือน)

17.00 น. - 20.00 น.

เสาร์ 2,4,5 ของเดือน

10.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

10.00 น. - 16.00 น.

นพ. ภควัต เจียมตระกูล
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อังคาร

09.00 น. - 12.00 น.

ศุกร์

13.00 น. -16.00 น.

เสาร์

09.00 น. -16.00 น.

นพ. ธีระพล กรีพานิช
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศุกร์

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. ปานนพ พยัคฆพันธ์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พุธ

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. จิระศักดิ์ ธนาบูรณ์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์

18.00 น. - 20.00 น.

นพ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พฤหัสบดี

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. วรวรรธ ศรีนิลทา
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ ,อังคาร

13.00 น. - 16.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี

09.00 น. -12.00 น.

นพ. วีระพล ภควัฒนะ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์,ศุกร์

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. โตมร ธารพิชญประเสริฐ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์

10.00 น. - 12.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000