หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • ประสาทวิทยา

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • โรคมะเร็ง

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมทรวงอก

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

จักษุแพทย์

พญ. ศศิมา ภู่ชอุ่ม
จักษุแพทย์

จันทร์ - ศุกร์

09.30 น. -17.00 น.

นพ. เทพชัย ธรรมิกสกุล
จักษุแพทย์

พุธ

17.30 น. - 20.00 น.

นพ. วัลลภ เอี่ยมสมบุญ
จักษุแพทย์

พฤหัสบดี

17.30 น. - 20.00 น.

นพ. ธาดา ธัญยปาลิต
จักษุแพทย์

เสาร์ , อาทิตย์

09.30 น. - 12.00 น.

พญ. กัญฐรัตน์ สุคนธมาน
จักษุแพทย์

เสาร์

13.30 น. -16.00 น.

อาทิตย์ที่ (2,4)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. เชษฐุ์สุดา แย้มสิน
จักษุแพทย์

เสาร์

17.00 น - 20.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000