หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • ประสาทวิทยา

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • โรคมะเร็ง

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมทรวงอก

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. ดวงพร หวังชัยเจริญกิจ
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - อังคาร

06.00 น. - 20.00 น.

พุธ - ศุกร์

06.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

08.00 น. - 20.00 น.

พญ. สุวดี ประนม
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์ (ประกันสังคม)

08.00 น. -16.00 น.

นพ. อนุสรณ์ นาทอง
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์ (ประกันสังคม)

08.00 น. -16.00 น.

พญ. กุลธิดา วัชระมณีกาญจน์
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ศิวิรัศมิ์ คำอุดม
เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์ (ประกันสังคม)

09.00 น .-17.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000