หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกหู คอ จมูก

  ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาอาการที่เกี่ยวข้องด้านหู คอ จมูก ทั้งผู้ใหญ่และเด็กโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก
การบริการ
- ตรวจวินิจฉัย รักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ หู ได้แก่ อาการปวดหู หูน้ำหนวก เวียนศรีษะบ้านหมูน
- ตรวจวินิจฉัย รักษา โรคเกี่ยวกับปาก ลำคอ ได้แก่ ทนอสินอักเสบ คออักเสบ เสียงแหบ โรคเกี่ยวกับต่อม   ไทรอยด์เนื้องอกหรือก้อนที่ผิดปกติบริเวณลำคอ ต่อมน้ำลายโต
- ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูก ได้แก่จมูกอักเสบ ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ การได้รับกลิ่นผิดปกติ
- เนื้องอกหรือมะเร็งในหู คอ จมูก
- การส่องกล้องตรวจ หู คอ จมูก
- การตรวจการได้ยิน สามารถคัดกรองได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิด
- บริการใส่เครื่องช่วยฟัง

 

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000