หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกโรคผิวหนัง

การบริการ
   ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผู้ที่มีปัญหาด้านผิวหนังทุกชนิดเส้นผม และเล็บ ตรวจหาความผิดปกติที่ผิวหนัง ที่พบได้ทั่วไป รวมถึงการติดเชื้ออักเสบที่ผิวหนัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนี้
- การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อย
- โรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่ผิวหนังแบคทีเรียเชื้อรา เชื้อไวรัส และปรสิต
- ผิวหนังอักเสบ (ผื่นแพ้ ผื่นสัมผัส และผิวหนังอักเสบจากสาเหตุอื่น)
- ลมพิษ โรคลมพิษเรื้อรัง
- โรคผิวหนังในเด็ก และโรคผิวหนังผู้สูงอายุ
- โรคตุ่มน้ำ (Vesiculobullous Disorder)
- โรคกลุ่ม Papulosquamous Disorder เช่นโรคสะเก็ดเงิน ผื่นกุหลาบ ฯลฯ
- โรคผิวหนังที่พบร่วมกันโรคระบบอื่น
- การตรวจวินิจฉัยเรื่องผื่นแพ้ยา ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกร
- โรคของเส้นผม เล็บ

 

 

 

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000