หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

ศูนย์รังสีวิทยา

ศูนย์รังสีวิทยา
Radiology Center
พร้อมบริการด้วยระบบดิจิตอล จัดเก็บข้อมูลภาพ และภาพทางรังสี ด้วยระบบ PACS (Picture Archiving Communication System ) และมีเครื่องเอกซเรย์ที่ทันสมัยใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ดังนี้ บุคลากรเชี่ยวชาญ เครื่องมือทันสมัยระบบดิจิตอล รวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำ
เครื่อง MRI (Magnetic )
เครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กแรงสูง สามารถตรวจได้ทุกส่วนของร่างกายให้ผลการตรวจที่ละเอียดและแม่นยำ
ปลอดภัยไม่มีรังสี เนื่องจากใช้คลื่นสนามแม่เหล็กในการตรวจวินิจฉัย
เครื่อง CT SCAN 64 Slices , CT SCAN 128 Slices
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ให้ผลการตรวจที่ละเอียดแม่นยำ สามารถตรวจดูอวัยวะต่าง ๆ และหลอดเลือดของร่างกายที่ผิดปกติได้ด้วย
เครื่อง Ultrasound
เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สามารถตรวจได้ทุกส่วนของร่างกาย ผลตรวจละเอียดแม่นยำ เพื่อใช้วางแผนการรักษาต่อไป
เครื่อง Mammogram
เครื่องตรวจวินิจฉัยทางรังสี เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ผลละเอียดแม่นยำ ได้รับความนิยมกว้างขวาง
เครื่อง BMD (Bone Densitrometry)
เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก หาค่าเฉลี่ยภาวะกระดูกพรุน ตรวจรวดเร็ว แม่นย่ำ ปริมาณรังสีน้อย
เครื่อง Radio Fluoroscopy 1,000 mA
เครื่องตรวจวินิจฉัยโดยการกลืนแป้งหรือสวนแป้ง หาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเพื่อประกอบการรักษา
เครื่อง General Radiography 1,000 mA
เครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยทั่วไป ใช้สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีหรือกรณีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ เพื่อตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
รถ Mobile X- RAY เคลื่อนที่
สามารถออกตรวจตามหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ โดยที่บุคลากรของบริษัท โดยไม่ต้องเดินทางมาตรวจสุขภาพที่ โรงพยาบาล

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000