หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

โรคไต

พญ. เบญจวรรณ นิมิตรมหาปัญญา
โรคไต

จันทร์ - พุธ

08.00 น. - 15.00 น.

พฤหัสบดี

08.00 น. - 12.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง)

13.00 น. - 17.00 น.

ศุกร์ (ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

ศุกร์

13.00 น. - 15.00 น.

พญ. สมศรี อัศวินพร
โรคไต

จันทร์ - พุธ

07.00 น. - 12.00 น.

อังคาร (ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พฤหัสบดี - ศุกร์

07.00 น. - 15.00 น.

พญ. พจนารถ สมประสงค์
โรคไต

จันทร์ - พฤหัสบดี

08.00 น. - 16.00 น.

จันทร์ (ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

อาทิตย์ (บัตรทอง)

13.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. สุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข
โรคไต

จันทร์

08.00 น. - 12.00 น.

จันทร์ (บัตรทอง)

13.00 น. - 16.00 น.

อังคาร - พฤหัสบดี

08.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. -12.00 น.

อาทิตย์ (ประกันสังคม)

13.00 น. -16.00 น.

นพ. พงศ์พล สุทธิรักษ์
โรคไต

อังคาร

09.00 น. - 15.00 น.

พุธ (ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ

13.00 น. - 15.00 น.

พฤหัสบดี

09.00 น. - 15.00 น.

ศุกร์

09.00 น. - 15.00 น.

เสาร์ (บัตรทอง)

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์
โรคไต

อาทิตย์(เฉพาะสัปดาห์ 1,3)

14.00 น. 16.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000