หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

กุมารเวชกรรม

นพ. ทองสุข อัอดิเรกกุล
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

07.00 น. -15.00 น.

เสาร์

08.00 น. - 11.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. - 19.00 น.

นพ. ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร
กุมารเวชกรรม

อังคาร (บัตรทอง)

16.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

12.00 น. - 19.00 น.

นพ. วิฑูรย์ อังอธิภัทร
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

09.00 น . - 15.00 น.

อาทิตย์

10.00 น. - 14.00 น.

พญ. สุดา เย็นบำรุง
กุมารเวชกรรม

จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี

10.00 น. -14.00 น.

อังคาร,ศุกร์

10.00 น. -14.00 น.

เสาร์

10.00 น. -14.00 น.

พญ. กุลธิดา มหพันธ์
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

แพทย์หน่วยประจำทารกแรกเกิด

พญ. อุษณีย์ อมรสิน
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

แพทย์หน่วยประจำทารกแรกเกิด

พญ. ปนัดดา วงศ์ประทุม
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

แพทย์หน่วยประจำทารกแรกเกิด

พญ. ฉัตรสุดา มงคลธนทรรศ
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

แพทย์ประจำหน่วยทารกแรกเกิด

นพ. สุรัตน์ สิรินนทนาการ
กุมารเวชกรรม

เสาร์

13.00 น. - 17.00 น.

พญ. เพ็ชรรินทร์ บุญเกษมสันติ
กุมารเวชกรรม

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. -16.00 น.

เสาร์ เว้นเ เสาร์

09.00 น. - 12.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000