หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

จักษุแพทย์

พญ. ศศิมา ภู่ชอุ่ม
จักษุแพทย์

จันทร์ - ศุกร์

09.30 น. -17.00 น.

พญ. วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์
จักษุแพทย์

จันทร์ (สัปดาห์ที่ 2)

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. วัลลภ เอี่ยมสมบุญ
จักษุแพทย์

พฤหัสบดี

17.30 น. - 20.00 น.

นพ. ธนิต วงศ์วิบูลย์สิน
จักษุแพทย์

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

16.00 น. - 19.00 น.

ศุกร์

17.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 12.00 น.

พญ. วรัฏฐา สุภาวุฒิกุล
จักษุแพทย์

เสาร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

เสาร์

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. ประภัสสร อองพลาการ
จักษุแพทย์

อาทิตย์

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ธาดา ธัญยปาลิต
จักษุแพทย์

เสาร์ , อาทิตย์

09.30 น. - 12.00 น.

พญ. ชุณหกาญจน์ ติยพันธ์
จักษุแพทย์

จันทร์ สัปดาห์ ที่ 2,4 (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น - 12.00 น.

พุธ สัปดาห์ ที่ 2, 4 (บัตรทองประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. กรกมล อัญนพวงค์
จักษุแพทย์

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2.4 (บัตรทอง , ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. วรินยุพา พินิตภูวดล
จักษุแพทย์

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

16.00 น. - 20.00 น.

นพ. ปริญญ์ จิรวงศ์ศรี
จักษุแพทย์

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

16.00 น. - 20.00 น.

นพ. จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนายิ่งยง
จักษุแพทย์

ศุกร์ - เสาร์ (บัตรทองประกันสังคม)

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. ฐานิศา พิมลแสงสุรียา
จักษุแพทย์

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

พญ. นพวรรณ อุรัมภรณ์
จักษุแพทย์

ศุกร์ สัปดาห์ ที่ 1,3,5 (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. บังอรรัตน์ เกยุราพันธุ์
จักษุแพทย์

จันทร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. กษมา แก้วสังข์ทอง
จักษุแพทย์

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. ชนกกานต์ พิชยวัฒน์
จักษุแพทย์

ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2,4 (บัตรทอง , ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. จิดาภา สาริกิจ
จักษุแพทย์

อาทิตย์ สัปดาห์ ที่ 1,3,5

13.00 น. - 16.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000