หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

อาทิตย์ (เฉพาะนัด)

09.30 น. - 11.00 น.

นพ. โสภณ สงวนวงษ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

เสาร์ (เฉพาะนัด)

09.30 น. - 11.00 น.

นพ. ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พุธ (เฉพาะนัด)

18.00 น.

นพ. สุรัตน์ ทองอยู่
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

จันทร์ , พฤหัสบดี (บัตรทอง,ประกันสังคม)

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. เกษม รัตนสุมาวงศ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

เสาร์ (เฉพาะนัด)

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ชัชวาล จตุปริสุทธ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

อังคาร

13.00 น. - 20.00 น.

พุธ

08.00 น. - 20.00 น.

พฤหัสบดี - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

นพ. เสกศักดิ์ มูลสาร
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พุธ

08.00 น. - 12.00 น.

นพ. สัชชนะ พุ่มพฤกษ์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

จันทร์

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ศุกร์

16.00 น. - 20.00 น.

ธัญนพ โชติวนาวรรณ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

16.00 น. - 20.00 น.

นพ. ปริวรรธณ์ สีกาหลง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

จันทร์

08.00 น. -16.00 น.

อังคาร

08.00 น. - 20.00 น.

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

08.00 น. -12.00 น..

พุธ

13.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. - 20.00 น.

นพ. ณกรณ์ สิทธินามสุวรรณ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

จันทร์

09.00 น. - 16.00 น.

อังคาร

09.00 น. - 16.00 น.

พญ. ธีรานันท์ อังคณานาฎ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

อังคาร สัปดาห์ ที่ 1,3

16.00 น. - 20.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000