หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

หู คอ จมูก

พญ. วิไล โชติจิรพรรณ
หู คอ จมูก

จันทร์ - ศุกร์

09.00 น. - 15.00 น.

นพ. เอกชัย ชโนเมธาภรณ์
หู คอ จมูก

จันทร์

09.00 น. -13.00 น.

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. - 19.00 น.

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น . - 19.00 น.

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. -16.00 น.

พุธ

16.00 น. - 19.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 19.00 น.

พฤหัสบดี

16.00 น. - 19.00 น.

พญ. กนิษฐา โชคสวัสดิ์
หู คอ จมูก

จันทร์

16.00 น. - 20.00 น.

นพ. ไพรัช มีลาภ
หู คอ จมูก

จันทร์ - อังคาร

17.00 น. - 20.00 น.

พฤหัสบดี

17.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

09.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 20.00 น.

พญ. ภาวิณี โชติกกำธร
หู คอ จมูก

อังคาร

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. นิยะดา บูรณวณิช
หู คอ จมูก

อังคาร - พฤหัสบดี

09.00 น. - 15.00 น.

พญ. ญาณิตา รัชนิวัต
หู คอ จมูก

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

16.00 น. - 20.00 น.

พญ .จารุวรรณ ตริยะวรางพันธ์
หู คอ จมูก

ศุกร์ - เสาร์ (บัตรทองประกันสังคม)

13.00 น. -19.00 น.

พญ. จุฑามาศ ม่วงทอง
หู คอ จมูก

เสาร์

17.00 น. - 19.00 น.

อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2.4)

09.30 น. - 11.30 น.

พญ. บุญญาภา เจนวิริยะกุล
หู คอ จมูก

ศุกร์ - เสาร์

09.00 น. - 13.00 น.

นพ. กรีฑา ม่วงทอง
หู คอ จมูก

อาทิตย์ 1,3,5

09.30 น. - 12.00 น.

พญ. ธัญญาวรรณ ประเสริฐกิจพันธุ์
หู คอ จมูก

อาทิตย์

09.00 น. - 18.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000