หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

สูติ - นรีเวชกรรม

นพ. อานนท์ เรืองอุตมานันท์
สูติ - นรีเวชกรรม

อังคาร

09.00 น. - 15.00 น.

พุธ

09.00 น. - 12.00 น.

พฤหัสบดี

09.00 น. - 15.00 น.

เสาร์ (เฉพาะนัด)

09.00 น. - 11.00 น.

นพ. สุพจน์ พลานุสิตเทพา
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. พรธิภา ภักดีศิริวงษ์
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์

08.00 น. - 16.00 น.

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

นพ. วิศิษฎ์ จิรารัตน์วัฒนา
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

08.00 น. -12.00 น.

พุธ

08.00 น. - 16.00 น.

พฤหัสบดี , ศุกร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

นพ. อดิศร สุริต
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

12.00 น. - 16.00 น.

อังคาร

08.00 น. -16.00 น.

พุธ , ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. -16.00 น.

พญ. คัทลียา สุวรรณธนานนท์
สูติ - นรีเวชกรรม

เสาร์-อาทิตย์ (เฉพาะนัด)

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. นพดล ชูเกียรติ
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

อังคาร , พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. - 16.00 น.

นพ. สุรพันธ์ สัจจปาละ
สูติ - นรีเวชกรรม

พฤหัสบดี

17.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
สูติ - นรีเวชกรรม

เสาร์ (เฉพาะนัด)

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. สักกพันธ์ เลาหสุรโยธิน
สูติ - นรีเวชกรรม

อาทิตย์ เว้น อาทิตย์

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. ศศิชา รัตนเมธาชาติ
สูติ - นรีเวชกรรม

เสาร์ เฉพาะนัด (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)

09.00 น. - 12.00 น.

พญ. อรธิชา สุพัฒนาภรณ์
สูติ - นรีเวชกรรม

จันทร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม )

16.00 น. -19.00 น.

เสาร์

08.00 น. -13.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000