หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

อายุรกรรม

พญ. สุธีรัตน์ สง่าไพบูลย์
อายุรกรรม

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 17.00 น.

นพ. พิสิฏฐ์ สัมมาทัต
อายุรกรรม

อังคาร

17.00 น. - 20.00 น.

พุธ - ศุกร์

08.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

09.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

15.00 น. - 20.00 น.

พญ. ธันฐภัทร์ บุญมหิทธิสุทธิ์
อายุรกรรม

จันทร์ - ศุกร์(บัตรทอง)

08.00 น. -16.00 น.

พญ. ภัทราภรณ์ หาญพานิชเจริญ
อายุรกรรม

จันทร์

20.00 น. - 21.00 น.

จันทร์ (บัตรทอง)

13.00 น. - 16.00 น.

อังคาร - ศุกร์

20.00 น. - 23.00 น.

เสาร์

20.00 น. - 21.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 17.00 น.

พญ. จันทร์กะพ้อ กฤษณะพันร์
อายุรกรรม

จันทร์ - พุธ (บัตรทอง ประกันสังคม)

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ณัชชา หาสุข
อายุรกรรม

จันทร์ - พุธ

13.00 น. - 15.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. ณิชา จิรวิภาพันธุ์
อายุรกรรม

จันทร์ - ศุกร์ (บัตรทอง)

08.00 น. -16.00 น.

พญ. มนภัค พฤกษพานิช
อายุรกรรม

พุธ - ศุกร์

13.00 น. -15.00 น.

อังคาร (บัตรทอง)

13.00 น. - 15.00 น.

ศุกร์ (ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. นงลักษณ์ ศักดิ์ศรี
อายุรกรรม

เสาร์

08.00 น. -12.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. -16.00 น.

พญ. กมลรัช เวียงบาล
อายุรกรรม

จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000