หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ. เหรียญตรา แน่นหนา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พุธ , ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ทองตรา แน่นหนา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

จันทร์

08.00 น. - 16.00 น.

อังคาร

13.00 น. - 16.00 น.

พฤหัสบดี

08.00 น. - 16.00 น.

พญ. ปิยะรัตน์ ลิมปวิทยากุล
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

จันทร์

16.00 น. - 19.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 17.00 น.

พญ. ประคองบุญ สังฆสุบรรณ์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

16.00 น. - 19.00 น.

นพ. กสานต์ สีตลารมณ์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

อาทิตย์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

นพ. พิศุทธิ์ กาฬปักษี
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พุธ

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. มนต์สันต์ สกฤษดิ์เวชวรกุล
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พฤหัสบดี (บัตรทอง , ประกันสังคม)

17.00 น. - 20.00 น.

เสาร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

08.00 น. - 12.00 น.

พญ. รุจา วิจิตเวชไพศาล
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พฤหัสบดี

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. ฑิติวรรณ ประชานุกูล
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

จันทร์

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. พิมพ์ชนก ตุ้ยเติมวงศ์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ศุกร์

17.00 น. - 20.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000