หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ. สามารถ ทองจันทร์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ - ศุกร์

09.00 น. -16.00 น.

นพ. สุภัส จันทร์สุนทราพร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์

17.00 น. - 20.00 น.

เสาร์ ( สัปดาห์ ที่ 2,4,5 ของเดือน )

10.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

10.00 น. - 16.00 น.

นพ. ภานุพงศ์ ฉัตรอารียกุล
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เสาร์

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ธีระพล กรีพานิช
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อังคาร , ศุกร์

17.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ปานนภ พยัคฆพันธ์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พุธ

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. ณรงค์ศักดิ์ วงศ์โรจน์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์

18.00 น. - 20.00 น.

นพ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พฤหัสบดี

17.00 น. - 20.00 น.

นพ. วรวรรธ ศรีนิลทา
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ , อังคาร

13.00 น. - 16.00 น.

อังคาร (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี

09.00 น. -12.00 น.

พฤหัสบดี (บัตรทอง , ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

อาทิตย์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. วีระพล ภควัฒนะ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์,ศุกร์

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี

13.00 น. - 16.00 น.

ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

เสาร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. อากร โรจนวิภาต
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อังคาร (บัตรทอง , ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ,พฤหัสบดี

09.00 น. - 12.00 น.

พุธ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

เสาร์

09.00 น. - 11.00 น.

เสาร์ (บัตรทอง , ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

นพ. ธีรวัฒน์ คุณาธินันท์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์,อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พุธ

13.00 น. - 16.00 น.

ศุกร์ (บัตรทอง,ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

อาทิตย์ (บัตรทอง, ประกันสังคม)

09.00 น. - 16.00 น.

ศุกร์

13.00 น. - 19.00 น.

นพ. ภูปเอกภ์ อิงคภาวัฎร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เสาร์

09.00 น. - 12.00 น.

นพ. โตมร ธารพิชญประเสริฐ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์

10.00 น. - 12.00 น.

พญ. ศศิณภิส แจ่มถาวร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ , ศุกร์ (บัตรทอง ประกันสังคม)

08.00 น. -12.00 น.

ศุกร์

08.00 น. - 12.00 น.

นพ. สิทธา เจือกิจกำจร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พุธ

09.00 น. - 15.00 น.

พฤหัสบดี

09.00 น. - 11.00 น.

ศุกร์

13.00 น. - 15.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000