หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ. นัฐวุฒิ บุญทรงสันติกุล
โรคระบบทางเดินอาหาร

อังคาร - เสาร์

07.00 น. - 14.00 น.

พฤหัสบดี (ประกันสังคม)

12.00 น. - 15.00 น.

ศุกร์ (บัตรทอง)

13.00 น. - 15.00 น.

นพ. วชิระพงษ์ เอกไพบูลย์
โรคระบบทางเดินอาหาร

จันทร์

16.00 น. - 20.00 น.

เสาร์

17.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

08.00 น. - 12.00 น.

อาทิตย์(ประกันสังคม)

12.00 น. - 16.00 น.

อาทิตย์ (บัตรทอง)

16.00 น. - 20.00 น.

พญ. สุภัทศรี เศษฐสินธุ์
โรคระบบทางเดินอาหาร

จันทร์ , ศุกร์

17.30 น. - 19.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000