หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

โรคติดเชื้อ

นพ. ทวีเกียรติ ดุจหนึ่งคณากร
โรคติดเชื้อ

จันทร์

17.00 น. - 19.30 น.

เสาร์

09.00 น. - 15.00 น.

พญ. ปฐมา สุทธา
โรคติดเชื้อ

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 (บัตรทอง)

13.00 น. -16.00 น.

อาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 (ประกันสังคม)

13.00 น. - 16.00 น.

พญ. ลัลธริดา เจริญพงษ์
โรคติดเชื้อ

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ประกันสังคม)

09.00 น. - 12.00 น.

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 2,4 บัตรทอง)

09.00 น. - 12.00 น.

พญ. วรรณรัตน์ พงศ์พิรุฬห์
โรคติดเชื้อ

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5 บัตรทอง)

13.00 น. - 16.00 น.

เสาร์ (สัปดาห์ที่ 2,4 บัตรทอง)

12.00 น. - 16.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000