หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

กลุ่มงานผู้ป่วยฉุกเฉิน
ในภาวะวิกฤติ อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน แม้เพียงเสี้ยววินาทีก็มีผลต่อความสูญเสียที่อาจตามมา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากมีทีมแพทย์ และพยาบาลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยี และการเข้าถึงผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีแล้ว ย่อมทำให้ทั้งผู้ป่วยและคนในครอบครัวรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น
การบริการแผนกศัลยกรรมและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ภาวะผู้ป่วยฉุกเฉินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. อุบัติเหตุ ทั้งจากการจราจร และอุบัติเหตุทั่วไป โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จัดให้มีศัลยแพทย์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อให้การบริการ
2. ไม่ใช่อุบัติเหตุ ได้แก่ โรคต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มหลอดเลือดสมอง หัวใจ มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งโรคสมอง และหัวใจนั้น หากรักษาได้ทันท่วงที ก็จะทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมีมากขึ้น ความพิการน้อยลง เรียกว่า เข้าถึงเร็ว ช่วยได้และสามารถกลับมาหายเป็นปกติได้ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จึงจัดให้มีการบริการแบบเร่งด่วน Fast Track ดังนี้
- STEMI Fast Track กรณีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาที ตามมาตราฐานสากล
- Stroke Fast Track กรณีผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันหรือตีบตัน โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ จัดแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมองพิจราณา ให้ยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 60 นาทีตามมาตราฐานสากล
บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
หน่วยบริการรถพยาบาลของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่งโมง และสามารถให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งรายละเอียด และทำแผนที่ไปยังบ้านของท่าน ช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

 

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000