หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

อุ่นใจเมื่อใช้บริการ
-ทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำตลอด 24 ชั่วโมง
-ทีมพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกน้อยโดยไม่ต้องกังวลใจ
-เครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
-ดูแลการให้คำแนะนำเรื่อง การเลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่ตราบเท่าที่ต้องการ
-ดูแลการตรวจเลือดทารกแรกเกิดตามมาตราฐาน
หน่วยบริการทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)
NICU หรือ Neonatal Intensive Care Unit เป็นแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด ภายใต้ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ซึ่งเป็นแผนกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ความผิดปกติของทั้งมารดาและทารก ในครรภ์ตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ร่วมกับสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ดังนั้น เป้าหมายของ NICU คือการดูแลทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันตั้งแต่ในห้องคลอดจนกระทั่งทารกมีร่างกายแข็งแรงพร้อมจะกลับบ้าน
การให้บริการ
ให้บริการดูแลทารกป่วย ก่อนกำหนดและครบกำหนด รวมถึงทารกป่วยหนักซึ่งคลอดที่ รพ.และโรงพยาบาลอื่น ๆ ตั้งแต่แรกเกิด - 28 วันพร้อมทั้งรับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยให้การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องปลอดภัย ตามมาตราฐานวิชาชีพ ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งให้คำแนะนำ การสอนต่าง ๆ แก่มารดา หรือผู้ดูแลให้สามารถนำกลับไปปฎิบัติและดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างถูกต้อง สำหรับทารกที่ต้องได้รับการผ่าตัดทางศัลยกรรมเฉพาะทางที่มีอาการซับซ้อนเกินศักยภาพ เช่นทารกที่มีโรคหัวใจแต่กำเนิด ทางหน่วยจะส่งต่อการรักษาทางศูนย์แพทย์เฉพาะทางต่อไป

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000