หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

แผนกผู้ป่วยนอก-เวชปฏิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)
  โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะเข้าร่วมครงการสถานพยาบาลประกันสังคมตั้วแต่ปี 2554 พร้อมให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคม ในการดูแล รักษาสุขภาพของท่าน ด้วยทีมแพทย์ เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เชี่ยวชาญฉพาะโรคครอบคลุมทุกสาขา และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนกผู้ป่วยนอก ประกันสังคม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์   และวันนักขัตฤกษ์

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000