หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ


การบริการ                                                                                                           
สามารถให้การดูแลรักษาความผิดปกติของกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีแพทย์ประจำเฉพาะทางด้านศัลกรรมกระดูกจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และประโยชน์
แก่ผู้ป่วยอย่างสูงสุด ศูนย์กระดูกและข้อ มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยครบถ้วนในทุกสาขาดังนี้
- การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตูกระดูกและข้อหัก
- การรักษาหรือผ่าตัด ข้อเน่า ข้อไหล่ผ่านกล้อง และการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจาการเล่น   กีฬา
- การรักษาหรือผ่าตัดกระดูกสันหลัง
- การรักษาหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก
- การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่มือและข้อมือ
- การรักษาหรือผ่าตัด เฉพาะทางที่เท้า และข้อเท้า
- การรรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก
นอกจากการรักษาโรคกระดูกและข้อทั่วไปแล้ว ยังให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกพรุน ด้วยเช่นเดียวกัน
ศูนย์โรคข้อ
เราให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหรือความผิดปกติได้แก่ ข้อสะโพก ข้อเข่า
อาการของผู้ป่วยข้อสะโพกและข้อเข่า
- เจ็บบริเวณสะโพกหรือเข่า
- มีเสียงดังเวลาเคลื่อนไหวข้อสะโพก ข้อเข่า
- ขาโก่ง ขากาง กระดูก ผิดรูปร่าง เข่าชนกัน หรือเข่าห่างกันมากเกินไป
- ขาบิดออกด้านนอก หรือบิดเข้าด้านใน
- ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน
- งอเหยียดเข่าหรือสะโพกได้ไม่สุด หรือไม่เท่าปกติ ลุกนั่งยาก ขัดในข้อ ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก
สาเหตู และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อสะโพกและข้อเข่า
- พันธุกรรม
- ความเสื่อมของข้อสะโพกหรือข้อเข่าตามวัย
- การมีน้ำหนักตัวมาก
- การได้รับยาสเตียรอยด์
- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมเป็นจำนวนมาก
- เกิดการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงของข้อสะโพกหรือข้อเข่า หรือจากการใช้งานหนัก
- ข้อเสื่อมจากโรคข้อ รูมาตอยด์ โรคข้อติดแข็ง โรคติดเชื้อ โรคเยื่อเจริญกระดูกเติบโต
- ความผิดปกติแต่กำเนิดของสะโพกหรือข้อเข่า
แนวทางการดูแลรักษา
ศูนย์โรคข้อ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ให้การดูแลรักษาโรคข้อสะโพกและข้อเข่าอย่างครอบคลุม (Total Joint Care)
ไม่ได้เน้นแต่การผ่าตัดใส่ข้อเทียมอย่างเดียว การผ่าตัดของศูนย์ ข้อสะโพกและข้อเข่า คือ ทางรักษาสุดท้ายที่จะแนะนำผู้ป่วย ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคข้อสะโพกและข้อเข่ามีอาการและความ รุนแรงของโรคในระยะต่างกัน หากมาพบแพทย์ ในระยะเริ่มแรก จะสามารถให้การรักษาด้วยยาการทำกายภาพบำบัด (Conservative Treatment) ไม่ามารถใช้วิธีการรักษาดังกล่าวได้แล้ว ก็สามารถแก้ไขข้อที่สึกหรือเสื่อมนั้นได้ด้วยการผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม และข้อสะโพกเทียม

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000