หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

แผนกผู้ป่วยนอกเฉพราะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม)

                แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ พร้อมให้บริการผู้ป่วยกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคครอบคลุมทุกสาขา บุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย

                นอกจากนี้โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ยังเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับตติยภูมิ (Supra Contractor) ในบางสาขาให้กับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งอีกด้วย

 • แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม
  • ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป
  • คลินิกเด็กสุขภาพดี : บริการวัคซีนและตรวจพัฒนาการ
 • แผนกผุ้ป่วยนอกสูตินารีเวชกรรม
  • ฝากครรภ์คุณภาพ
  • การตรวจมะเร็งปากมดลูก
  • ตรวจรักษาโรคทางนารีเวชวิทยา
  • มะเร็งรักษาทางนรีเวช
 • แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม และอายุรกรรมเฉพาะทาง ได้แก่
  • อายุรกรรมทั่วไป
  • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ
  • อายุรกรรมโรคไต
  • อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอกเลือดหัวใจ
  • อายุรกรรมประสาทวิทยา
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
  • อายุรกรรมโลหิตวิทยา
  • อายุรกรรมมะเร็งวิทยา
  • อายุกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ : คลินิกโรคหอบหืดและถุงลมโป่งพอง
 • แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและ ศัลยกรรมเฉพาะทางได้แก่
  • ศัลยกรรมทั่วไป
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และศัลยกรรมข้อเทียม
  • ศัลยกรรมทรวงอก
  • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
  • ศัลยกรรมตกแต่ง
 • แผนกจักษุ
  • จักษุแพทย์เฉพาะทางเด็ก
  • จักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตา
  • จักษุแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตา
  • จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน
 • แผนกหู คอ จมูก
  • หู : โรคทั่วไปของหู การติดเชื้อในช่องหู การได้ยินเสื่อม สิ่งแปลกปลอมเข้าหู การตรวจการได้ยิน การใส่เครื่องช่วยฟัง
  • คอ : โรคทั่วไปในส่วนลำคอ การเจ็บคอ แผลในคอเรื้อรัง เนื้องอกในลำคอ ต่อมไทรอยด์
  • จมูก : ภูมิแพ้ ไซนัส
 • แผนกโรคผิวหนัง
  • รักษาโรคผิวหนังทั่วไป เช่น ผื่นผิวหนังอักเสษ ลมพิษ
  • โรคหนังศรีษะ รังแค
  • รักษาโรคติดเชื้อผิวหนัง กลาก เกลื้อน เชื้อราผิวหนังและเล็บ งูสวัด เริม
  • รักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง โรคสะเก็ดเงิน

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000