หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกไตเทียม

ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญ ทำหน้าที่กรองของเสีย สารเคมี หรือสารแปลกปลอมออกจากร่างกายนอกจากนั้นยังคอยควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดด่างของเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วยโดยทั่วไปการทำงานของไตจะเสื่อม ตามอายุอยู่แล้ว แต่ปัจุบันมีปัจจัยที่ทำให้การทำงานของไตเสื่อมเช่น โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยา หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรงได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นต้น
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จึงจัดให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการผู้ป่วยโรคไต
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิทยาการที่ได้มาตราฐาน และทันสมัยให้การดูแลรักษาดังนี้
- ฟอกเลือดล้างไต
- ล้างไตช่องท้อง
- เปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง ในผู้ป่วยโรคเลือด หรือโรคทางภูมิต้านทานผิดปกติบางชนิด
- ฟอกเลือด ขจัดสารพิษ สารเคมี หรือได้รับยาเกินขนาด
- ล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ที่มีปัญหาไตวาย ด้วยวิธีการล้างไต
- ฟอกเลือดล้างไต หรือการฟอกเลือดล้างไตแบบต่อเนื่อง
- การเปลี่ยนถ่ายไต
- การตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ

 
 
 
 

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000